VEKA - Das Qualitätsprofil

Съставител

Издател:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst
 

Telefon:    +49 (0) 2526 29-0
Fax: +49 (0) 2526 29-3710
E-Mail: info@veka.com
Internet: www.veka.com

Executive Board of Directors:
Andreas Hartleif (Chairman), Pascal Heitmar (Vice Chairman), Josef L. Beckhoff, Elke Hartleif
 

Chairman of Supervisory: Dr. Andreas W. Hillebrand

 

Седалище на фирмата: Зенденхорст

 

Фирмено дело административен съд  Мюнстер  HRB8282
DE123995034

 

Copyright© 2004
Всички права запазени
 

Всички данни от този домейн/страница са защитени от Закона за авторското право и не могат да бъдат използвани без съгласието на собственика на правата. Линкове към този сайт могат да препращат само към началната страница, възпроизводството на получената информация, с изключение на  съобщения за пресата и съпровождащите ги данни и картинки не е позволено в други сайтове или медии.

За контакт: info@veka.com

Защита на лични данни:

Изпoлзването на тази страница е възможно без предоставянето на лични днни. В случай, че на нашите страници се поискат лични данни, ( напр. име, адрес или имейл адрес ), предоставянето им, доколкото е възможно, е винаги  на доброволна основа. Тези данни не могат да се предоставят на трети лица без вашето изрично съгласие.

» напред