VEKA - Das Qualitätsprofil

Качество. Доверие. Сигурност – лайтмотивът на VEKA е силен и не се променя

Името VEKA в бранша е синоним на „екстра качество“. От 1969 г. световният лидер снабдява производителите на качествена дограма с профили и подкрепя своите партньори с множество мерки. Защото качеството VEKA означава много повече от качествени профили. То е всеобхватно обещание за качество, намиращо израз в нашите седем звезди:
 

  • изпитани качествени профили
  • многообразие на системите
  • богата цветова гама с кратки срокове на доставка
  • силна логистика
  • гарантирано опазване на околната среда
  • сервиз и обслужване
  • подкрепа на партньорите