Дебелина на стените: профили с качество от клас А

Стените на профилите за дограма са от решаващо значение за нейната функционалност. Европейската норма DIN EN 12608 разграничава профили от клас А, В и С. Обединението RAL за съжаление вече не прави това разделение - от лятото на 2014 г. има вече само едностепенно RAL сертифициране на ПВЦ профилите. Като основа за това са изискванията към някогашния клас В по отношение на външните стени и вътрешни прегради.

Изискванията към профилите от клас А са изключително високи: за външните стени на тези профили е предписана дебелина от 3 mm (+/- 0,2 mm) , което означава 10 % по-дебели стени от клас B. Стените в областта на фалца и монтажа с качествена разлика от над 20 % е дори още по-изразителна.

 

Wanddicke

« назадначалонапред »